Exempel på ett Anställningsavtal

Grundinställningar
Dessa inställningar påverkar innehållet i avtalet genom att visa och dölja (påkalla) sektioner i avtalet, eller påkalla ytterligare dokument i samma ärende.
Inställningarna visas ej för den som granskar och undertecknar avtalet.
Anställningsform
Rörlig lön
Semester

Mellan , och , , ("Medarbetaren"), har följande avtal träffats angående anställning

 1. Medarbetaren skall från och med vara tillsvidareanställd på de i detta avtal angivna villkoren.

  Medarbetaren skall från och med vara provanställd som på de i detta avtal angivna villkoren. Om inget annat avtalas övergår provanställningen i en tillsvidareanställning efter prövotidens slut .

 2. Medarbetarens lön skall tillsvidare vara kronor per månad, timmar per vecka i  års nivå, vilket innebär att Medarbetaren inte omfattas av nämnda års lönerevision. När provanställningen övergår till en tillsvidareanställning skall medarbetarens lön vara kronor per månad, i  års lön. Utöver den fasta lönen har medarbetaren rörlig lön enligt bilaga. Utöver den fasta lönen har medarbetaren en rörlig lön om  kronor per mot kund debiterad timme. Beloppet inkluderar semesterersättning. Den rörliga lönen omförhandlas i samband med den fasta lönen. Utöver den fasta lönen har medarbetaren rörlig lön enligt enligt separat överenskommen lönemodell. Den rörliga lönen omförhandlas i samband med den fasta lönen.

  Medarbetarens semesterrätt är för närvarande 25 dagar. Intjänandeår och semesterår är kalenderår och sammanfaller. Om Medarbetaren slutar sin anställning innan redan utbetald semesterlön tjänats in sker avdrag på slutlönen för den inte intjänade semesterlönen.

  Medarbetarens semesterrätt är för närvarande 30 dagar. Intjänandeår och semesterår är kalenderår och sammanfaller. Om Medarbetaren slutar sin anställning innan redan utbetald semesterlön tjänats in sker avdrag på slutlönen för den inte intjänade semesterlönen.

 3. Resor i arbetet och vistelse på annan ort ingår som en naturlig del i arbetet.

 4. För tillsvidareanställningen gäller en ömsesidig uppsägningstid enligt vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal.

 5. Medarbetaren har tagit del av Företagets sekretessregler.

 6. OBS. Detta är ett exempel på ett anställningsavtal och är inte bindande, även om det är undertecknat.